Giỏ hàng

Về chúng tôi

Công ty TNHH Công Thương Bắc Sơn (BSIT) được thành lập ngày 21/09/2017 trên cơ sở sự tham gia sự hợp lực của các doanh nghiệp sản xuất bao bì, giấy, thiết bị vật tư ngành giấy, bao bì uy tín lâu năm tại Bắc Ninh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp 2300994405.

Địa chỉ trụ sở chính:Lô 97-3E, Chợ đầu mối Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Nhà máy Bao bì: Tam Tảo, Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh.


Nhà máy Giấy: Cụm công Nghiệp Phong Khê, Phong Khê, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.