Giỏ hàng

Giới thiệu

TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA BSIT

TẦM NHÌN VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA BSIT

  1. SỨ MỆNH CỦA BSIT

- Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng, góp phần hình thành cuộc sống văn minh, thịnh vượng;

- Chung tay với cộng đồng góp phần bảo vệ môi trường với trách nhiệm xã hội cao;

- Chia sẻ giá trị, lợi nhuận và tăng trưởng bền vững với đối tác và các thành viên công ty.

  1. TRIẾT LÝ KINH DOANH

- Đem lại sản phẩm chất lượng, tạo ra lợi nhuận và tăng trưởng bền vững cho công ty;

- Sản phẩm chất lượng cao, công nghệ tiên tiến;

- Phục vận tận tâm, nhiệt huyết.

  1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- SỰ CHUYÊN NGHIỆP

+ Chuyên nghiệp trong đường hướng kinh doanh và phát triển, tạo ra giá trị cộng thêm trong từng sản phẩm, đem đến giá trị sử dụng vượt trội cho người tiêu dùng;

+ Chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua các hệ thống quản lý, quy trình tương tác và kỹ năng làm việc thành thạo của từng nhân viên;

+ Chuyên nghiệp trong hành xử với khách hàng, đối tác, cổ đông và giữa nhân viên.

- SỰ CHIA SẺ

+ Chia sẻ lợi nhuận với đối tác, cổ đông và nhân viên.

+ Chia sẻ giá trị và tương lai phát triển nghề nghiệp đến nhân viên.

- SỰ TẬN TÂM

+ Làm tất cả mọi việc bằng sự nhiệt huyết, tận tâm của từng thành viên và toàn thể công ty.

  1. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

- Sản xuất sản phẩm xanh, sạch, an toàn sức khỏe, thân thiện môi trường qua việc sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại.

- Thu mua giấy vụn làm nguyên liệu giấy tái chế, bảo vệ môi trường và tài nguyên rừng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm.

- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao năng lực chuyên môn cho từng thành viên công ty, gia tăng nhận thức đội ngũ nhân sự về môi trường, sẵn sàng tham gia hoạt động cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo, tặng quà, phát thuốc người nghèo, các hoạt động cứu trợ …